TRAINING EERGERELATEERD GEWELD

basis

Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld omwille van de familie-eer. 


ECS biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van signaleren tot gerichte aanpak, waaronder cultuursensitief werken.

Het gaat hier om onder anderen fysiek en geestelijk geweld, sociaal isolement, huwelijksdwang en achterlating. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen.

De kennis over eergerelateerd geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral bij politie, vrouwenopvang en migrantenorganisaties. Maar deze kennis is niet voldoende verspreid onder andere instellingen.

Hulpverleners en andere professionals weten nog niet altijd wat eer, eerbehoud, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. In eerzaken wordt omzichtig handelen binnen het familiesysteem gevraagd om eergerelateerd geweld te voorkomen.

Duur van de training

De training bestaat uit een bijeenkomst van 1 dag (9:00 – 16:00).
Er is geen studiebelasting vooraf.


Doelgroep

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen en maatschappelijke ondersteuning. De training is ook geschikt voor migrantenorganisaties.

Startniveau

Deelnemers aan deze training hebben minimaal een MBO+ werk- en denkniveau.

Opleidingsniveau

HBO Werk- en denkniveau.

Certificering

De training signaleren van eergerelateerd geweld is geaccrediteerd bij SKJ met 6,5 punt.

ECS biedt u op de terreinen waarin zij trainingen verzorgd ook coaching en advies.

Basistraining
Signaleren van eergerelateerd geweld.
 

De basistraining geeft u handvatten om meer grip te krijgen op de materie van eer en eergerelateerd geweld zodat u in staat bent om signalen van mogelijk eergerelateerd geweld te herkennen en heeft u basiskennis over hoe u het beste kunt handelen. Al het benodigde materiaal wordt tijdens de training aan de deelnemer verstrekt.

Inhoud

Tijdens de training zal er worden stil gestaan bij de aard, omvang en de verschillende vormen van eergerelateerd geweld. Uw kennis met betrekking tot de culturele aspecten van het thema zal worden uitgebreid. U leert hoe het inzicht hebben van de cultuur, cultuurverschillen en waardepatronen kan helpen om te begrijpen wat er precies aan de hand is bij een eergerelateerd geweld incident en een ingang kan vinden bij alle betrokkenen om gepaste hulp te kunnen bieden. In de training wordt u op een uitdagende manier aan de hand van casussen gestimuleerd om stil te staan bij uw eigen visie en houding. Leren door te doen staat centraal.

Leeruitkomsten

Kennis – U heeft inzicht in:

 • aard, omvang, vormen van eergerelateerd geweld
 • cultuur, cultuurverschillen en verschillende waardepatronen
 • eerculturen en onderlinge hiërarchische verhoudingen
 • de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in relatie tot eergerelateerd geweld.

Houding – U bent zich bewust:

 • dat eigen westerse normen en waarden een mogelijk averechts effect kunnen hebben bij het signaleren;
 • van de competenties om gericht en cultuursensitief te signaleren;
 • van de dynamiek van eergerelateerd geweld en in de (on)mogelijkheden van je eigen rol hierbij.

Vaardigheden – U kunt:

 • in een vroeg stadium, de signalen rondom eergerelateerd geweld herkennen;
 • de ernst van eergerelateerd geweld inschatten;

ECS- deskundigen

ECS is in staat deelnemers een unieke ervaring te bieden tijdens de trainingen. De ECS- deskundigen kunnen op veel manieren hun toegevoegde waarde laten zien:

 • Ervaringsdeskundigen (een gezicht geven rondom het verhaal van Eergerelateerd geweld);
 • Acteurs ( zorggesprekken oefenen, casussen in beeld brengen etc.)

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur ons gerust een whatsapp berichtbel ons of vul onderstaand formulier in.