COACHING EN

begeleiding

coaching.


Mocht u vastlopen in de casuïstiek omtrent eergerelateerd geweld dan kan ECS met u meedenken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bijwonen van een casusoverleg of coaching ‘on the job’. De coachingstrajecten richten zich op de werk gerelateerde problematiek waarbij uw vraagstuk centraal staat. ECS begeleidt u bij het krijgen van inzicht in uw eigen denken en handelen.

Op het vlak van eergerelateerd geweld kan ECS ook zorg dragen voor het opzetten van eenduidige werkwijze of systeemgericht werken. ECS werkt met een eenduidige landelijke methode aanpak EGG. Dit is van toepassing voor de politie, Veilig Thuis, sociale wijkteams en overige professionals, die te maken hebben met eergerelateerde zaken en die deelnemen aan genoemde overlegvormen. Deze aanpak sluit naadloos aan bij Wet Meldcode. Deze methode stelt u in staat hoe u de effectieve aanpak kunt bepalen en systeemgericht te werken bij eergerelateerd geweld in relatie tot Wet Meldcode.

Advies.


ECS heeft al meerdere gemeenten en (sociale) wijkteams en jeugdteams mogen adviseren met het doel effectief te kunnen bijdragen aan concrete oplossingen voor multiculturele vraagstukken in de samenleving1. Hierbij wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid van alle burgers.


ECS onderscheidt zich door grote veldkennis, betrokkenheid en realistische adviezen. Deskundigheid, klantgerichtheid en professionaliteit staat centraal. Op het gebied van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating en kinderontvoering zoekt ECS met u een antwoord op uw vragen. ECS biedt informatie over specifieke achtergronden en problematiek en adviseert om een effectief beleid te kunnen voeren.

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur ons gerust een whatsapp berichtbel ons of vul onderstaand formulier in.