Trainingen

hulpverlening

Eergerelateerd Geweld
Basis

Cultuursensitief
werken

Eergerelateerd Geweld
Verdieping

Maatwerk
Vraagstukken

Maatwerk Oplossingen.


De trainingen van ECS zijn altijd op maat. We kijken samen met u naar uw wensen en verwachtingen. Zo biedt ECS de mogelijkheid om een verdieping te volgen in één van de vormen van eergerelateerd geweld. Denk hierbij aan huwelijksdwang, achterlating in het buitenland of kindontvoering. De trainingen kunnen desgewenst uitgebreid worden met ervaringsdeskundigen die de professionals meenemen in hun verhaal. Met interactieve gesprekken kan er een vertaalslag gemaakt worden naar de eigen werkpraktijk. ECS is in staat om deze trainingen volledig af te stemmen op uw wensen. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Huwelijksdwang.


Bij huwelijksdwang wordt iemand gedwongen te trouwen, bijvoorbeeld door de familie of ouders. Dit is strafbaar in Nederland. In Nederland zijn er elk jaar wel enkele honderden slachtoffers van huwelijksdwang. De meeste slachtoffers van huwelijksdwang zijn jongeren. Vaak worden ze mishandeld of bedreigd.

In de training van huwelijksdwang zullen we ingaan op vragen als: ‘Wat is huwelijksdwang en welke rol van eer speelt hierbij? Wat zijn de signalen van huwelijksdwang? Wat kun je als professional doen met deze signalen? Doel van de training is dat professionals signalen van huwelijksdwang beter leren herkennen en vervolgens jongeren cliënten beter kunnen helpen.

Op zoek naar een maatwerk oplossing over een van onze onderwerpen?

Achterlating in Buitenland.


Achterlating is in Nederland strafbaar.


Het aantal meldingen neemt de laatste jaren steeds meer toe. Vrouwen, kinderen maar ook mannen worden tegen hun wil en zonder paspoort achtergelaten in het land van herkomst. Vaak gebeurt dit in de zomervakantie. Mannen laten hun vrouw achter. Ouders hun kinderen.

De redenen zijn verschillend, maar vaak omdat eigen vrouw en/of kinderen teveel blootgesteld worden aan Westerse invloeden. En de angst dat de eer van de familie geschonden kan worden. Maar ook als er in de ogen van de familie de eer is geschonden kan achterlating ook een straf zijn, waarmee men de eer hoopt te herstellen. Achterlating kan ook gepaard gaan met huwelijksdwang.

In de training van achterlating zullen wij ingaan op vragen als: ‘Wat is achterlating in het buitenland en welke rol van eer speelt hierbij? Wat zijn de signalen? Wat kun je als professional doen met deze signalen? Doel van de training is dat professionals signalen van achterlating in het buitenland beter leren herkennen en vervolgens jongeren cliënten beter kunnen helpen.

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur ons gerust een whatsapp berichtbel ons of vul onderstaand formulier in.