TRAINING EERGERELATEERD GEWELD

verdieping

Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld omwille van de familie-eer. 


ECS biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van signaleren tot gerichte aanpak, waaronder cultuursensitief werken.

Het gaat hier om onder anderen fysiek en geestelijk geweld, sociaal isolement, huwelijksdwang en achterlating. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen.

De kennis over eergerelateerd geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral bij politie, vrouwenopvang en migrantenorganisaties. Maar deze kennis is niet voldoende verspreid onder andere instellingen.

Hulpverleners en andere professionals weten nog niet altijd wat eer, eerbehoud, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. In eerzaken wordt omzichtig handelen binnen het familiesysteem gevraagd om eergerelateerd geweld te voorkomen.

Duur van de training

De training bestaat uit een bijeenkomst van 1 dag (9:00 – 16:00.
Er is geen studiebelasting vooraf.


Doelgroep

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen en maatschappelijke ondersteuning. De training is ook geschikt voor migrantenorganisaties.

Startniveau

Deelnemers hebben reeds de basistraining bij ECS gevolgd of een training welke overeenkomt met de opgedane leeruitkomsten.  Deelnemers aan deze training hebben minimaal een MBO+, HBO of academisch werk- en denkniveau.

Opleidingsniveau

HBO of academisch werk- en denkniveau.

Certificering

De training signaleren en handelen bij eergerelateerd geweld is geaccrediteerd bij SKJ met 6,5 punt.

ECS biedt u op de terreinen waarin zij trainingen verzorgd ook coaching en advies.

Verdiepingsstraining
Signaleren & handelen bij eergerelateerd geweld.
 

De verdieping is een logisch vervolg voor deelnemers die extra geschoold wensen te worden in het omgaan met de complexiteit van eergerelateerd geweld. In de verdieping is de materie rondom eergerelateerd geweld verder uitgewerkt en de verdieping wordt gezocht op het gebied van analytische vaardigheden maar ook in het werken met de signalenkaart om zo tot een gedegen risicoschatting te komen. Al het benodigde materiaal wordt tijdens de training aan de deelnemer verstrekt.

Inhoud

Wat te doen als er sprake is van eergerelateerd geweld? Deze belangrijke vraag wordt in deze training beantwoord. Nadat er signalen zijn ontvangen is het belangrijk de verkregen informatie zorgvuldig te verzamelen en te komen tot een gedegen risico inschatting. De deelnemer leert sneller de juiste vragen te stellen en oefent met het analyseren van de risicosignalen. Dit alles wordt gedaan aan de hand van de Quick- scan en de signalenkaart. ECS werkt met de eenduidige landelijke methode aanpak voor eergerelateerd geweld. Deze aanpak sluit naadloos aan bij de Wet Meldcode. Een praktijkcasus is de leidraad in deze training waarbij ook de ketenpartners aan bod komen. De deelnemer is aan het einde van de training in staat om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken bij eergerelateerde zaken.

Leeruitkomsten

Kennis – U heeft inzicht in:

 • Verschillen en overeenkomsten tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • Systeemgericht werken in complexe situaties;
 • Hoe je tot een gedegen risicoschatting komt.

Houding – U bent zich bewust:

 • van de dilemma’s voor professionals;
 • van de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • van de essentiële vragen om waardensysteem en leefwereld van cliënt in kaart te brengen;
 • van de competenties om de effectieve aanpak bepalen en systeemgericht werken.

Vaardigheden – U kunt:

 • signalen en zorgen bespreken;
 • gerichte gesprekken voeren middels de signalenkaart;;
 • samenwerken met interne en externe partners;
 • de effectieve aanpak bepalen en systeemgericht werken.

ECS- deskundigen

ECS is in staat deelnemers een unieke ervaring te bieden tijdens de trainingen. De ECS- deskundigen kunnen op veel manieren hun toegevoegde waarde laten zien:

 • Ervaringsdeskundigen (een gezicht geven rondom het verhaal van Eergerelateerd geweld);
 • Acteurs ( zorggesprekken oefenen, casussen in beeld brengen etc.)
 • Theoloog Islam (radicalisering en de-radicalisering)


Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur ons gerust een whatsapp berichtbel ons of vul onderstaand formulier in.

Erkend onderwijs
instituut

ECS is als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

ECS is Geregistreerd bij CRKBO.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

ECS is als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat onze activiteiten en ECS als organisatie voldoen aan de kwaliteitscriteria die de Nederlandse overheid aan onderwijsinstellingen stelt. Vanwege deze registratie is het voor ECS mogelijk geen BTW in rekening te brengen bij onze opdrachtgevers.

Wij Werken Samen met

onze partners

Hier onder ziet u een aantal van onze partners waar we mee samen werken. Klik op een logo voor meer informatie.