Wij kunnen je helpen bij
Huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt helaas nog veel voor in Nederland. In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd.


De term huiselijk verwijst naar de relatie tussen slachtoffer en pleger bijvoorbeeld (ex-)partner, gezins- en familieleden en (huis) vrienden en niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt. Ook grootouders en goede vrienden kunnen pleger en/of slachtoffer zijn.


Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en stalking vallen onder huiselijk geweld.


Huiselijk geweld gaat bijna nooit voorbij zonder hulp van buiten. En als het eenmaal is begonnen, wordt het vaak steeds erger.

WEG
HIER

Hulp inschakelen

ECS zet zich in om het geweld te stoppen. Vanuit onze cultuur sensitieve benadering gaan we samen met jou op zoek naar de juiste oplossing en werken we aan meer veiligheid.

Je kan bij ons terecht voor advies, informatie en begeleiding. De begeleiders van ECS zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

NEEM BIJ

LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES

ALTIJD CONTACT OP MET

HET ALARMNUMMER 112