Wij kunnen je helpen bij
Opgroeien binnen 2 culturen

Opgroeien tussen twee culturen kan een rijkdom zijn en brengt ook veel voordelen met zich mee. Als Voorbeeld normen en waarden zoals loyaliteit aan de groep, de mensen steunen elkaar en het grote sociale netwerk biedt bescherming en veiligheid.


Maar het kan gebeuren dat het grote sociale netwerk omslaat in sterke sociale controle. Hierdoor kan je in de gaten gehouden voelen. Eigen keuzes zijn belangrijk maar het kan zo zijn dat wat de gemeenschap ervan vindt nog belangrijker worden. Je kan je dan onder druk gezet voelen en het gevoel hebben dat je niet meer kan besluiten over je eigen leven. Een bepaalde onveiligheid kan ontstaan.

Als jij je thuis niet fijn en/of veilig voelt, beïnvloedt dat je leven. Je kan je hierdoor mogelijk anders gaan gedragen. Dat geldt wellicht ook voor de mensen om je heen. Die situatie is voor niemand goed en moet daarom gestopt worden. Maar samen kom je er niet uit. Het is dan belangrijk om hulp te zoeken.

Hulp inschakelen

ECS biedt begeleiding in opvoeden en opgroeien tussen twee culturen. Dit doen we door cultuursensitief te handelen. Cultuursensitief handelen betekent dat wij rekening houden met beiden culturen waarin je bent opgevoed. We hebben aandacht voor je gehele identiteit. Wij begrijpen je mogelijke tweestrijd die je kan ervaren in de loyaliteit richting je ouders en/of familie en je eigen leven willen leiden. Door het in kaart brengen van je leefwereld kunnen wij door cultuur sensitieve begeleiding een betere brug bouwen tussen jou en je ouders en/of familie.

WEG
HIER

Casus
Het verhaal van Aya

Regelmatig hebben mijn ouders gesprekken met mij gevoerd over hoe ik mij gedraag. Mijn ouders houden sterk aan hun oorspronkelijke cultuur vast. Het kost mij moeite om de balans te houden. Op school hou ik mij aan de Nederlandse waarden en normen en thuis aan die van mijn ouders. Ten opzichte van mijn ouders voel ik mij juist ‘meer Nederlands’. Hierdoor ontstaat er tussen mij en mijn ouders wederzijds verdriet, onbegrip en boosheid. Ik probeer aan allerlei kanten mijn best te doen. Ik merk dat ik soms dingen stiekem doet. Familie en eer (goede naam) wordt in onze cultuur als erg belangrijk gezien. Jezelf keren tegen je ouders en/of familie wordt niet gewaardeerd. We krijgen steeds meer ruzie met elkaar. Ik zou graag met goedkeuring van mijn ouders, wat meer mijn eigen leven willen leiden, maar dit lukt niet. Ik ervaar veel stress en voel mij depressief. De situatie thuis wordt onderling steeds erger. Ook de rest van de familie houdt zich nu meer met mij bezig. Wat moet ik doen?