OVER ONS

ECS TRAINING En begeleiding

“Wie zijn wij? En wat bindt ons?”

Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan de signalering en aanpak van EGG!


ECS is een gespecialiseerd trainingsbureau. Met een sterk portofolio van producten en diensten op het gebied van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating in land van herkomst en cultuursensitief communiceren.

ECS Trainingen is opgericht door Bayram Varli, uit roeping heeft hij er voor gekozen om schadelijke traditionele praktijken tegen te gaan. Op zijn achtste was hij getuige van een familielid dat een einde aan haar leven maakte, in verband met uithuwelijking, sociaal isolement, en dus met beperking van haar zelfbeschikking. Dit is zijn motivatie en bron om als trainer en coach professionals te begeleiden en scholen rondom de signalering en aanpak van eergerelateerd geweld.

Bayram Varli is ervaring- en al ruim tien jaar materie deskundige rondom eergerelateerd geweld, waaronder huwelijksdwang , achterlating, kind ontvoering en cultuursensitief werken. Hij heeft een diepe en brede kennis van individualistische en collectivistische culturen. Naast zijn opleiding in Veiligheidsmanagement en Toegepaste Psychologie – Cultuur heeft Bayram Varli een groot aantal gerichte opleidingen en trainingen gevolgd. Steeds blijft hij zich verder verdiepen op allerlei relevante terreinen van zijn vakgebied wat hem maakt tot een gecertificeerde trainer in de Aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Cultuursensitief werken en Diversiteit.

Inmiddels bestaat ECS Trainingen uit meerdere trainers, ervaringsdeskundigen en theoloog Islam welke allemaal gespecialiseerd zijn rondom het thema eergerelateerd geweld. Samen met een acteursgroep worden casussen uit de praktijk tijdens trainingen nagebootst om de handelingsverlegenheid zoveel mogelijk weg te nemen.

ECS Trainingen heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vele scholen trainingen rondom eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in land van herkomst mogen aanbieden. De gemeente Arnhem heeft ECS Trainingen ook gevraagd om voor dit jaar de professionals van de regio Arnhem & Achterhoek vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij signalen van eergerelateerd geweld. Regelmatig schuift Bayram Varli namens ECS Trainingen als materie deskundige aan bij overleggen van overheidsinstanties om zijn kennis rondom eergerelateerd geweld te delen, zo ook bij het Programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’.

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur ons gerust een whatsapp berichtbel ons of vul onderstaand formulier in.