Wij kunnen je helpen bij
(V)echtscheiding

Het huwelijk wordt binnen vele culturen gezien als een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Een stap richting het stichten van een familie. Het biedt voor vele rust, veiligheid en geluk.


Leven neemt een andere wending 

Er kunnen problemen voordoen en wrijvingen ontstaan. Het kan voorkomen dat het redden van je relatie niet meer mogelijk is en alle toenaderingspogingen op niets uitlopen. Dan kan een echtscheiding een oplossing bieden.

Echtscheidingen vanuit een culturele en of religieuze achtergronden, kunnen een stuk ingrijpender dan een reguliere, burgerlijke echtscheiding.

Binnen bepaalde religies kan scheiden ingewikkelder zijn. ECS kan u daarbij helpen.

Hulp inschakelen

ECS biedt hierin begeleiding. Dit doen we door cultuursensitief te handelen. Cultuursensitief handelen betekent dat wij een betere brug bouwen tussen jou, je (ex-) partner en je ouders en/of familie. Te denken valt aan zoveel mogelijk zonder conflicten en of geweldloos uit elkaar te gaan. Als er kinderen in het spel proberen wij de ouders en of de kinderen te ondersteunen om de spanningen en impact zo min mogelijk mee te laten krijgen. Te denken valt aan ouderschapsplan en omgangsregeling.

WEG
HIER

Casus
Het verhaal van Sabah

De echtscheiding met mijn ex-man verloopt helaas niet gemakkelijk. Tien jaar geleden zijn wij zowel een burgerlijk als religieus huwelijk aangegaan. Helaas heb ik door allerlei redenen moeten besluiten om te scheiden van mijn man, het werkte gewoon niet meer. Dit was een zeer lastig besluit en inmiddels is na een lang traject het burgerlijk huwelijk ontbonden.  Dit was geen gemakkelijk traject, het ging gepaard met veel stress, spanningen en onzekerheid tussen mijn ex-partner en mij maar ook tussen onze familie. Helaas werkt mijn ex-man niet mee aan de ontbinding van het religieuze huwelijk. Hij werkt dit nu al ruim 3 jaar tegen. Inmiddels heb ik voorzichtig contact met een andere man. Met hem zou ik graag in de toekomst een nieuwe start willen maken. Maar nu verneem ik vanuit vrienden en familie dat mijn ex-man niet blij is met deze situatie. Ze vertellen mij dat hij zelfs aan het kijken is naar mogelijkheden voor een doodstraf, omdat ik volgens de wet in mijn land van herkomst overspel pleegt daar ik voor die wet nog getrouwd ben. Ik weet niet wat ik moet doen? Mijn hele wereld staat nu op zijn kop. Ik maak mijn grote zorgen voor mijzelf maar ook voor mijn kinderen. Ben ik er straks nog wel om hun te zien opgroeien?